JobsNews SUCHEN
 
Slide 86Slide 41Slide 36Slide 35Slide 33
Crossing National Borders
 
De RTB CARGO groep vervoert goederen naar een aantal zeehaven-hinterland-regio's. Door de bedrijven in de Noordzeehavens van Rotterdam en Antwerpen beginnen veel verkeren daar of zijn juist voor deze locaties bestemd. Aan het andere einde worden diverse regio's bediend. Ten opzichte van de Europese goederencorridors vervoeren we op de trajecten ten dele of in combinatie.
 
De dienstverlening voor vaste transporten kan als volgt worden samengevat:
  • Ontwikkeling en optimalisering van logistieke concepten
  • Planning en uitvoering van landelijke en internationale shuttle- en wagenladingtreinen
  • Grensoverschrijdende tractie van en naar Duitsland, België, Oostenrijk en Nederland, evenals met partners in andere landen

Een overzicht van onze vaste transporten vindt u hier…